Бόльшая часть предпринимателей города в своей деятельности хоть раз да сталкивалась с так называемой «инспекцией по благоустройству г. Павлограда Управления жилищно-комунального хозяйства и строительства Павлоградского городского совета».

Как правило, общение с инспектором так называемой инспекции заканчивается составлением (из благих побуждений, естественно) предписания.

И все было бы замечательно если бы не одно «НО».
Положение об инспекции по благоустройству (далее - инспекция) утверждено решением исполкома Павлоградского городского совета от 23.02.2011г. № 165,

как указано в самом решении - в соответствии с Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине», Законом Украины «О благоустройстве населенных пунктов», с приказом Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины от 09.11.2007г. № 177 «Об утверждении Примерного положения об инспекции по благоустройству населенного пункта» (далее - приказ), с Правилами благоустройства г. Павлограда. При этом городская власть умудрились нарушить п.1.3. приказа, в котором указано:

1.3. Положення про інспекцію з благоустрою населеного пункту затверджується рішенням сільської, селищної або міської ради.
Можно сказать о том, что нарушены, как минимум, еще ТРИ пункта приказа, а именно:
1.2. Інспекції з благоустрою населених пунктів утворюються сільськими, селищними, міськими радами для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконанням Правил благоустрою території населеного пункту, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами організаціями територій.

Рекомендується утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів як структурний підрозділ відповідного виконавчого органу сільської, селищної або міської ради.

1.6. Структура інспекції з благоустрою населеного пункту та її чисельність затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою або їх виконавчими органами.
Рекомендується при визначені чисельності інспекції з благоустрою населеного пункту виходити із розрахунку: 1 інспектор на кожні 10 тис. мешканців населеного пункту.
1.7. В положенні про інспекцію з благоустрою населеного пункту вказується інформація стосовно її підпорядкування та координації, юридичної адреси, рахунків, печатків, штампів та бланків інспекції, механізму призначення та звільнення начальника інспекції, його заступників та інших працівників інспекції.

Рекомендується інспекцію з благоустрою населеного пункту підпорядкувати заступнику голови виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, до компетенції якого відносяться питання житлово-комунального господарства, та доручити координацію її діяльності.

В принципе, можно сказать, что все это (нарушение указанных трех пунктов) - несущественно. В сравнении с тем, что на территории города Павлограда осуществляет деятельность контролирующая структура, не имеющая на это никаких прав и полномочий.

Предприниматель, смотри п.1.3. приказа!

                                                                                                                              Владимир  Курдюков