Інформує Павлоградського місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги

Для купівлі, продажу, дарування, обміну, оренди, успадкування та взагалі будь-яких операцій з вашою земельною ділянкою потрібно отримати витяг із земельного кадастру.

Витяг з кадастру – це документ, що містить інформацію про земельну ділянку та підтверджує внесення даних земельної ділянки до державного земельного кадастру.

Відомості про земельну ділянку, на сьогодні, є відкритими та загальнодоступними. Витяг з земельного кадастру є важливим документом для вчинення правочинів із земельною ділянкою (договір купівлі-продaжу, дарувaння, міни, орeнди, спaдкування, тощо). Також він є необхідним при реєстрації земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Отримати відомості (витяг) з Державного земельного кадастру можна у письмовій або електронній формі.

Для того щоб отримати витяг з ДЗК у письмовій формі необхідно подати Державному кадастровому реєстраторові або адміністраторові центру надання адміністративних послуг чи уповноваженій посадовій особі виконавчого органу місцевого самоврядування:

 •  заяву (у паперовій або електронній формі) за формою;
 •  документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, визначених пунктом 165 цього Порядку);
 •  документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).
  Для оформлення витягу у електронній формі заявнику необхідно зайти на сайт Держгеокадастру https://e.land.gov.ua/services
  Оформлення витягу через сайт Дергеокадастру можливе, за умови електронної ідентифікації особи з використанням кваліфікованого електронного підпису та оплати послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру із застосуванням електронних платіжних засобів, справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 розміру прожиткогомінімуму для працездатних осіб (зараз 113,5 грн).
  Державний кадастровий реєстратор або адміністратор центру надання адміністративних послуг чи уповноважена посадова особа виконавчого органу місцевого самоврядування надає протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви (у разі подання заяви про надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку - у день її надходження) витяг, або мотивовану відмову в наданні такого документа.

Витяг з Державного земельного кадастру підтверджує наявність кадастрового номера земельної ділянки, а також містить інші відомості про земельну ділянку (обмеження/обтяження, нормативну оцінку та ін.), що внесені до Поземельної книги.

Існує дві форми витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку:

 •  з відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержання в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме мойно;
 •  з усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 року.
  За загальним правилом, строк дії витягу з кадастру - 3 місяці. Виключення встановлено для витягів, які видаються спадкоємцям та при реєстрації земельної ділянки в кадастрі - вони є безстроковими. Проте, речове право (право власності) на земельну ділянку має бути зареєстроване протягом одного року, з дня отримання витягу з кадастру про реєстрацію земельної ділянки в кадастрі.
  Відмова у наданні вам витягу можлива з таких підстав:
 •  у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;
 •  із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа;
 •  документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.

Оскаржити відмову можливо у судовому порядку.

За безкоштовною правовою допомогою ви можете звернутися до Павлоградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги: м.Павлоград, вул.Полтавська 129, каб. 106,308,310, тел. 066 404 10 80; режим роботи: пн-чт 8.00-17.00 пт 8.00-15.45