Трудова міграція доволі поширене на сьогоднішній день явище

 Виїхати за кордон щоб заробити гроші, отримати досвід роботи, але таке явище пов’язане з низкою ризиків, зокрема, із соціальним захистом та пенсійним забезпеченням «заробітчан».

Законодавство України, а саме стаття 1 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» визначає трудового мігранта як громадянина України, який здійснював, здійснює або здійснюватиме оплачувану діяльність у державі перебування, не заборонену законодавством цієї держави. Зазначеним Законом передбачено широкий спектр прав такої категорії громадян.

Які права гарантує держава трудовим мігрантам

 • Права трудових мігрантів на належні умови праці, винагороду, відпочинок і соціальний захист

Відповідно до законодавства України ці права регулюються законодавством держави перебування та міжнародними договорами України, що ратифіковані Україною. Це, зокрема, договори в межах ООН та Міжнародної організації праці, а також двосторонні договори, наприклад, Угода між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про взаємне працевлаштування громадян України та громадян Чеської Республіки 1996 року.

 • Право на пенсійне забезпечення

Це право є похідним від права на працю. В Україні для трудових мігрантів воно реалізується на загальних засадах відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення та міжнародних договорів у сфері пенсійного забезпечення.
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначає, що громадяни України, що постійно проживають або працюють за межами України, мають право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

 • Право на визнання здобутої за кордоном освіти 

Ще одне право, гарантоване трудовим мігрантам і членам їхніх сімей. Воно стосується як загальної середньої та професійно-технічної, так і вищої освіти.
Наказом МОН України затверджені порядки, що регламентують процедуру визнання іноземних документів про освіту, яка здійснюється вищим навчальним закладом або Міністерством освіти і науки України. Ця процедура включає:

 • перевірку автентичності документів;
 • підтвердження статусу освітньої установи та/або освітньої програми, оцінки кваліфікації або періоду навчання;
 • встановлення еквівалентності освітньому або освітньо-професійному ступеню в Україні, академічних та/або професійних прав.

В результаті трудовий мігрант, що здобув освіту за кордоном, отримує свідоцтво, яким підтверджується його право на продовження освіти або працевлаштування за фахом на території України.

 • Право на підтвердження результатів неформального професійного навчання

Таким навчанням є набуття особою професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване місцем набуття, строком та формою навчання, як зазначає постанова Кабінету Міністрів України.

 • Право утворювати за кордоном громадські об’єднання

Крім того, трудові мігранти і члени їхніх сімей мають право на отримання від органів Державної міграційної служби України інформації:

 • про умови виїзду та працевлаштування за кордоном;
 • ризики потрапляння в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми;
 • умови міжнародних договорів України щодо трудової міграції;
 • будь-якої іншої інформації, що підвищує рівень обізнаності громадян з питань працевлаштування за кордоном з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Як трудовому мігранту отримати консультацію про свої права

Держава гарантує консульське сприяння трудовим мігрантам через закордонні дипломатичні установи України. Вони вживають заходів, щоб трудові мігранти і члени їхніх сімей у повному обсязі користувалися правами, наданими їм відповідно до законодавства. Для цього на постійній основі здійснюють прийом громадян, надають безоплатну консультативно-правову допомогу з консульських питань, а також інформацію щодо міжнародного права і національного права іноземних країн. До прикладу, у дипломатичній установі громадяни України можуть отримати інформацію про порядок вчинення нотаріальних дій, оформлення паспорта, реєстрацію дитини громадянином України тощо.

Обов’язки трудових мігрантів

Насамперед, це обов’язок сплачувати податки з доходів, отриманих за кордоном. При цьому в Податковому кодексі України є норми, що мають на меті запобігти подвійному оподаткуванню доходів трудових мігрантів.

А ось сплатити військовий збір у розмірі 1,5% з доходів доведеться, незалежно від того, чи були сплачені податки за кордоном, чи ні.
Крім того, «заробітчати», як платники податків, що отримують іноземні доходи, зобов’язані включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року.

Необхідно пам’ятати також про обов’язок сплати податків і зборів на майно, розташоване на території України, яке належить трудовому мігранту.

За безкоштовною правовою допомогою ви можете звернутися до Павлоградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги: м.Павлоград, вул.Полтавська 129, каб. 106,308,310, тел. 066 404 10 80; режим роботи: пн-чт 8.00-17.00 пт 8.00-15.45