Законодавством передбачено, що батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати

Умови договору не можуть порушувати права дитини. Укладення такого договору є правом, а не обов’язком батьків.

Статтею 93 Сімейного кодексу України передбачено, що питання щодо сплати аліментів може бути вирішено у шлюбному договорі або договорі про сплату аліментів. Різниця між вказаними договорами може стосуватися не їх змісту, а конкретних умов, за яких договори укладаються. Подружжя або особи, які реєструють шлюб, можуть включити положення про сплату аліментів у свій шлюбний договір . Так, якщо договір укладає подружжя, яке за спільною заявою хоче розірвати свій шлюб, то сторони можуть укласти договір про сплату аліментів. Якщо мова йде про батьків дитини, які ніколи не перебували у шлюбі, або навпаки, перебувають у шлюбі і не бажають його розривати, то ці особи також можуть укласти договір про сплату аліментів.

У відповідності до законодавства,  договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.

Договір про сплату аліментів може передбачати: виплати аліментів у частці від заробітку (доходу) платника; виплату аліментів у твердій грошовій сумі; положення про погашення заборгованості за минулий час тощо.

Крім того, у договорі можуть бути встановлені засоби забезпечення виконання зобов’язань, наприклад, сплата неустойки у разі прострочення строку виплати аліментів тощо.Зокрема, Сімейним кодексом передбачено, неустойка може бути стягнута у розмірі 1 % від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення.

Розмір аліментів визначається за домовленістю між батьками ,але не можу бути меншим від мінімального гарантованого розміру аліментів на одну дитину ( 50 % прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку) Варто зазначити, що мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку платника аліментів.

Батьки мають право визначити не лише розмір, а й строки сплати відповідних періодичних платежів

Щодо розміру і строків виплати аліментів, то це істотні умови договору, які мають бути чітко прописані в договорі. Відсутність однієї з перелічених умов є підставою для визнання договору неукладеним.

До договору можуть бути включені положення про зміну його умов або про його припинення. Зміни до договору між батьками про сплату аліментів на дитину можуть вноситися протягом усього часу його існування, шляхом укладання відповідної угоди, яка має обов'язково нотаріально посвідчуватись.

Для укладання договору до нотаріуса потрібно подати наступні документи:

  • паспорти сторін або інші документи які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії;
  • реєстраційні номери облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про народження дитини.

При нотаріальному посвідченні договору про сплату аліментів на дитину державне мито справляється у розмірі 1 % від суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн).

У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

За безкоштовною правовою допомогою ви можете звернутися до Павлоградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги: м.Павлоград, вул.Полтавська 129, каб. 106,308,310, тел. 066 404 10 80; режим роботи: пн-чт 8.00-17.00 пт 8.00-15.45