Деятельность так называемой инспекции по благоустройству коммунального предприятия «Уютный город» однажды уже становилась объектом нашего внимания (Инспекция по благоустройству или  махновщина по-павлоградски!) 

После публикации прошло уже достаточно времени, а желания работать по ЗАКОНУ у руководства города, к сожалению, так и не появилось, доказательством чего являются продолжающиеся «проверки» так называемой инспекции по благоустройству.

Рассмотрим ситуацию на конкретном примере. К предпринимателю А. пришел «инспектор» Б., составил некий «протокол», затем было заседание некой «административной комиссии», в результате заседания появилось некое «постановление» этой самой «комиссии». Поскольку законность действий некого «инспектора», законность деятельности некой «административной комиссии» и законность вынесения некого «постановления» вызвали у предпринимателя очень большие сомнения, то он, естественно, подал в Павлоградский горрайонный суд административное исковое заявление.

Пока суд да дело постараемся сами разобраться в сложившейся ситуации.

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, тобто створення адміністративної комісії при виконавчому комітеті Павлоградської міської ради повинно здійснюватися лише на підставі лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, відповідати законодавству України.
Відповідно до законодавства зараз діє «Порядок створення, склад, задачі і компетенція адміністративних комісій», визначений Положенням про адміністративні комісії України, затвердженим Указом Президії Верховної Ради УРСР від 9 березня 1988р.

Згідно з цим Порядком адміністративні комісії є колегіальними органами.

Стаття 4. Адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах, селищних, сільських Рад народних депутатів утворюються відповідними Радами народних депутатів за поданням їх виконавчих комітетів на строк повноважень цих Рад.

Стаття 5. Адміністративні комісії у своїй діяльності відповідальні перед відповідними Радами народних депутатів і їх виконавчими комітетами та їм підзвітні. Виконавчі комітети Рад народних депутатів можуть провадити зміни в складі відповідних адміністративних комісій з наступним внесенням на затвердження
Ради народних депутатів.

Стаття 6. Адміністративні комісії діють в складі голови (заступник голови або член виконавчого комітету), заступника голови, відповідального секретаря і не менш як 6 членів комісії. Число членів комісії встановлюється залежно від обсягу роботи комісії органом, який утворює комісію. До складу комісії входять депутати Рад, представники профспілкових, та інших громадських організацій, трудових колективів.

Згідно з рішенням виконавчого комітету «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради від 27.09.2017 р. № 663 «Про затвердження Положення та складу адміністративної комісії при виконкомі Павлоградської міської ради» були внесені зміни до рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради:

— Склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті Павлоградської міської ради викласти в новій редакції (додається). Тобто склад зараз існуючої Адміністративної комісії при виконавчому комітеті Павлоградської міської ради утворений шляхом ВНЕСЕННЯ ЗМІН у рішення виконкому у частині її складу. Такий спосіб утворення адміністративної комісії не передбачений законодавством. А відповідно до ст. 7 КУпАП ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом.

Статтею 4 наведеного Порядку утворення адмінстративних комісій визначено, що адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах, селищних, сільських Рад народних депутатів УТВОРЮЮТЬСЯ ВІДПОВІДНИМИ РАДАМИ за поданням їх виконавчих комітетів НА СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ЦИХ РАД.

Так як Павлоградська міська рада НЕ УТВОРЮВАЛА діючу адміністративну комісію при виконавчому комітеті, тому як такої адміністративної комісії – зараз не існує.
А неіснуюча адміністративна комісія ніяк не може накладати будь-які адміністративні стягнення на будь-кого. Тому що відповідно до ст. 7 КУпАП ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом.

Крім того, склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті Павлоградської міської ради НЕ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ законодавства, за інформацією офіційного сайту Павлоградської міської ради адміністративна комісія має такий склад:


З чого слідує, що у складі адміністративної комісії відсутні: представники профспілок і інших громадських організацій, трудових колективів.
Тому неправомірний склад адміністративної комісії ніяким чином не може притягнути будь-кого до відповідальності. Тому що відповідно до ст. 7 КУпАП ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом.

Постанова про накладення адміністративного стягнення в даному випадку прийнята на підставі протоколу, складеного так званим «інспектором з благоустрою», який є працівником комерційної організації КП «Затишне місто».

Виникає питання як взагалі Адміністративна комісія розглядала протокол , складений працівником комерційної організації - комунального підприємства «Затишне місто», який присвоїв собі повноваження – «інспектора з благоустрою»? У якості підтвердження надаємо витяг з сайту КП « Затишне місто», де розміщена стаття:

«В зимових погодних умовах, на виконання щотижневих оперативних нарад міського голови Павлограда Анатолія Вершини з керівниками комунальних підприємств та працівниками апарату міської ради, активізувала свою роботу інспекція з благоустрою комунального підприємства «Затишне місто» на чолі з директором Василем Коріневським».(Електрона адреса статті в інтернеті http://zmisto.dp.ua/2018/02/07/робочий-день-інспекторів-з-благоустр/).

Це також, в свою чергу, є неправомірним, так як Кодекс України про адмінстративні правопорушення не передбачає, щоб комерційні структури контролювали інші комерційні структури, складаючи протоколи про адміністративні правопорушення. До того ж функцією КП «Затишне місто» є благоустрій міста Павлограда тому логікою інспекція благоустрою першим кого повинна інспектувати, так це підприємство, яке займається саме благоустроєм. Однак в даному випадку виходить, що комерційне підприємство КП «Затишне місто», займається інспектуванням самої себе та других комерційних структур, що є привласненням владних повноважень, за що передбачена навіть кримінальна відповідальність.

Про те, що КП «Затишне місто» є комерційною структурою свідчить сайт КП «Затишне місто», на якому зазначений перелік комерційних послуг які надає підприємство (електронна адреса в інтернеті заявлених послуг: http://zmisto.dp.ua/services/:)

З наведеного виходить, що ніякого протоколу про адміністративне правопорушення, складеним у визначеним законом порядку, в даному випадку не існувало, так як його не складала наділена повноваженнями посадова особа виконавчого комітету Павлоградської міської ради. Є протокол особи, яка привласнила собі повноваження і працює в комерційній структурі.

У відсутність належного протоколу, складеного посадовою особою виконавчого комітету Павлоградської міської ради, адміністративна комісія ніяким чином не могла його розглядати та притягувати підприємця до адміністративної відповідальності, так як такого порядку не встановлено законодавством.
На адміністративну комісію покладається обов’язок відповідно до ст.23 «Порядку створення, склад, задачі і компетенція адміністративних комісій», визначених Положенням про адміністративні комісії України, затвердженим Указом Президії Верховної Ради УРСР від 9 березня 1988р.:

Стаття 23. При підготовці до розгляду справи відповідальний секретар адміністративної комісії вирішує такі питання:
1) чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної справи;
2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи;

Крім того, слід зазначити, що згідно статті 34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" Правила благоустрою території населеного пункту (далі - Правила) - нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою території населеного пункту.
Згідно з зазначеною статтею Закону Правила розробляються НА ПІДСТАВІ Типових правил благоустрою території населеного пункту (далі - Типові правила) для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.

Типові правила розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
Тому підприємець ніяким чином не міг порушити п.п.6 розділу 2 «Правил благоустрою у м. Павлограді», так як Павлоградська міська рада НІКОЛИ НЕ ПРИЙМАЛА «Правила благоустрою у м. Павлограді» на підставі Типових правилах благоустрою території населеного пункту, розроблених та затверджених центральним органом виконавчої влади – тому у м. Павлограді не існує «Правил благоустрою у м. Павлограді» і відповідно неможливо порушити п.п.6 розділу 2 неіснуючих «Правил благоустрою у м. Павлограді».

А відповідно до ст. 7 КУпАП ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом.
Крім того слід зазначити, що у Постанові про накладення адміністративного стягнення зазначено, що: «Громадянка А. об 11:00 САМОСТІЙНО ЗАЙНЯЛА територію благоустрою під магазин без належного оформлення документів. Тим самим громадянка А. вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ст. 152 КУпАП». Однак підприємець ніким чином не міг самостійно зайняти територію благоустрою в м. Павлоград, так як відповідне приміщення отримав у спадщину, про що свідчить свідоцтво про право на спадщину.

З огляду на вищезазначене, виходить, що:

  •  підприємець не вчиняв неіснуючого адміністративного правопорушення, так як відсутні, прийняті у встановленому порядку на підставі Типових правил благоустрою території населеного пункту, правила благоустрою міста Павлограда;
  •  не існує адміністративної комісії, яка створена Павлоградською міською радою за поданням виконавчого комітету, у складі якої є представники профспілок і інших громадських організацій, трудових колективів, а та, що начебто притягувала до адміністративної відповідальності, створена з порушенням законодавства.

Вот такие нестыковочки, мягко говоря, ребята!

Сдается мне, что в городе элементарный порядок будет соблюдаться тогда, когда его начнет придерживаться власть, в первую очередь. А за нами, жителями города, как говориться, не заржавеет.

                                    Владимир Курдюков